Krąg Biblijno - Katechetyczny Krąg Biblijno - Katechetyczny Krąg Biblijno - Katechetyczny Krąg Biblijno - Katechetyczny

"Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce"

(Ps. 119,105)

Krąg Biblijno - Katechetyczny

Krąg Biblijno - Katechetyczny


W każdą niedzielę (począwszy od IV niedzieli września do II niedzieli czerwca) w Sali katechetycznej domu parafialnego odbywają się spotkania dla osób dorosłych zainteresowanych tematyką biblijną.

Wykłady i ćwiczenia obejmują zagadnienia z Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

W zajęciach uczestniczy systematycznie około 15 osób.
Prowadzi ks. Jerzy Petera.

Zapraszamy.

Krąg Biblijno - Katechetyczny Krąg Biblijno - Katechetyczny Krąg Biblijno - Katechetyczny Krąg Biblijno - Katechetyczny