Kościół parafialny

pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Odkupiciela i św. Jana Bożego

w Łodzi

header image

Neokatechumenat

Droga Neokatechumenalna jest metodą formacji katolickiej. Jest ona prowadzona w łączności z biskupem diecezjalnym i posiada Statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.
W naszej parafii Droga Neokatechumenalna powstała w 2000 roku.
Obecnie istnieją u nas dwie wspólnoty. Za formację wspólnoty odpowiada Ksiądz Proboszcz Władysław Łojan oraz katechiści. Głównymi odpowiedzialnymi wspólnoty są Zdzisław i Barbara Skrzypczykowie.

Drugą wspólnotą opiekuje się ksiądz Jerzy Petera, a głównym odpowiedzialnym jest Sławomir Piech.
Aby zostać członkiem wspólnoty, należy wziąć udział w cyklu katechez.
W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczynają się katechezy, które będą głosić katechiści pod kierunkiem księdza Jerzego.
Katechezy rozpoczynają się we wtorek 23 października 2012 roku o godz. 19.00 i będą głoszone we wtorki i czwartki o w/w godzinie.

Serdecznie zapraszamy:
- osoby które chcą pogłębić swoja wiarę,
- osoby niewierzące oraz te które oddaliły się od kościoła,
- osoby niewystarczająco katechizowane,
- a także osoby innych wyznań.]

footer image