Ogłoszenia

Strona Parafii Matki Odkupiciela w Łodzi

V Niedziela Wielkiego Postu, rok „A”
29 marca 2020 r.

– Od dziś rozpoczęliśmy internetowe transmisje Mszy Świętych z naszego kościoła. O ile możliwości techniczne nas nie zawiodą, będziemy to czynić w czasie epidemii, w każdą niedzielę o godz. 10.00, 12.00 i 20.00. O godzinach transmisji liturgii Triduum Paschalnego poinformujemy w następną niedzielę.  

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nie mogąc składać ofiar na tacę, poczuwają się do odpowiedzialności za naszą parafię i wspierają ją materialnie składając swoje ofiary przelewami na  parafialne konto bankowe:  51 1240 1545 1111 0010 0036 9621.

Zgodnie z decyzją ks. arcybiskupa metropolity odwołane są wszystkie wielkopostne rekolekcje parafialne. W związku z tym, Msze Święte w naszym kościele odprawiane będą w dni powszednie nadchodzącego tygodnia wg. stałego porządku, czyli o godz. 7.00 i 18.00.

– Narodowa pielgrzymka do Rzymu na obchody 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II została odwołana. Po ustaniu stanu epidemii zorganizujemy spotkanie z osobami zapisanymi na listę pielgrzymów.

– W związku z panującą pandemią koronawirusa, ks. arcybiskup Grzegorz Ryś metropolita łódzki udziela wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej do dnia 12 kwietnia br. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej Mszy we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Msze Święte w naszym kościele, zarówno w niedziele, jak i dni powszednie, będą odprawiane o wyznaczonych wcześniej godzinach, ale z możliwością uczestnictwa ograniczoną do 5 osób.

– Ponieważ nasze kościoły pozostają nadal miejscami modlitwy indywidualnej, w naszej świątyni, w każdy dzień powszedni mamy możliwość trwania przed Bogiem po porannej Mszy Świętej do godz. 9.00. Po wieczorowej Eucharystii, trwamy na modlitwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem z możliwością indywidualnej spowiedzi, aż do godz. 20.00. Prosimy nie odkładać spowiedzi na okres przedświąteczny.

Każdego dnia o godz. 20.30 kapłani, zakonnicy i siostry zakonne w całej Polsce trwają na modlitwie różańcowej prosząc Boga o ustanie epidemii, o życie wieczne dla jej ofiar, o zdrowie dla chorych i potrzebne łaski dla służby zdrowia i wszystkich niosących pomoc. Ponieważ z racji na charakter epidemii nie możemy w tych dniach modlić się w naszych świątyniach w dużych wspólnotach, dlatego serdecznie prosimy, aby w tym samym czasie wszystkie rodziny i osoby samotne odmawiały różaniec w łączności z pasterzami. Stwórzmy razem silny krąg modlitwy do miłosiernego Boga prosząc o łaskę wybawienia z grożącej nam epidemii.

– W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby naszych parafian: śp.  Edmunda Karczmarka i Barbary Pasikowskiej.  Prośmy dla nich o łaskę życia wiecznego: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 

Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

z dnia 24 marca 2020 roku

 

 

Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego zarządza od dnia 24 marca 2020 roku na terenie Archidiecezji Łódzkiej co następuje:

 

1.     Arcybiskup Metropolita Łódzki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie (Dekret z dnia 24 marca 2020 roku, Abp-1.1-272/2020). Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

 

2.     W związku z nowymi, obowiązującymi od dnia 24 marca br., zarządzeniami państwowymi w każdej Mszy świętej, nabożeństwie i pogrzebie może uczestniczyć 5 osób. W praktyce oznacza to, że we Mszy świętej uczestniczą osoby, które poprosiły o jej sprawowanie, a w pogrzebie – najbliższa rodzina. Jeśli zaczyna gromadzić się większa niż 5 osób liczba wiernych, należy przybywające osoby poprosić o opuszczenie kościoła lub kaplicy i – jeśli to możliwe – zaprosić na kolejne Msze święte. Najlepiej czynić to przed ich wejściem do świątyni. Osoby wykazujące objawy przeziębienia i osoby w podeszłym wieku należy zdecydowanie prosić o powrót do domu.

 

3.     Kościoły i kaplice publiczne w archidiecezji łódzkiej pozostają otwarte. Kapłanów prosimy, aby dokonywali wystawienia Najświętszego Sakramentu, byli do dyspozycji wiernych w sakramencie pokuty i udzielali Komunii świętej poza Mszą świętą.

 

4.     Nadal należy zachowywać następujące zalecenia wydane w Zarządzeniu z dnia 14 marca br., to znaczy:

 

1)     Osoby przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie wydezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdy użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan.

 

2)     Usilenie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Osoby, które mimo to, stanowczo domagają się przyjęcia Komunii świętej do ust mogą to uczynić na końcu obrzędu. W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie.

 

3)     Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Cześć Krzyżowi lub relikwiom oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

4)     Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych, w tym rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

5)     Do 11 kwietnia br. włącznie zostaje zawieszone odprawianie nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Do tego dnia zostają także odwołane wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym.

 

6)     Do minimum prosimy ograniczyć załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w kurii, archiwum i trybunale archidiecezji łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.

 

7)     Arcybiskup Metropolita Łódzki wzywa kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wiernych świeckich prosi, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z pasterzami.

 

5.     Rozumiejąc, że Wielki Post i Wielki Tydzień, to szczególny czas w całym Kościele powszechnym, przeżywany wokół sakramentu pokuty, nadal należy zachowywać następujące zalecenia wydane w Komunikacie z dnia 17 marca br., to znaczy:

 

1)     zachęcamy wszystkich kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych pragnących przystąpić do spowiedzi świętej, trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

2)     wszystkich wiernych zachęcamy do przystępowania do spowiedzi świętej, aby w czasie bezpośrednio poprzedzającym Wielkanoc uniknąć zgromadzeń.

 

3)     prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie.  Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.

 

4)     osoby starsze prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów, którzy mogą przybyć z posługą sakramentu pokuty i Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.

 

6.     W najbliższym czasie, w oddzielnym komunikacie, zostaną opublikowane zarządzenia dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum.

 

Biskup Ireneusz Pękalski

   Wikariusz Generalny

 

PIELGRZYMKA  DO WŁOCH

Na stulecie urodzin Św. Jana Pawła II

Odwołana
Narodowa pielgrzymka do Rzymu na obchody 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II została odwołana. Po ustaniu stanu epidemii zorganizujemy spotkanie z osobami zapisanymi na listę pielgrzymów.