Potęga Różańca

   Zawitaj Królowo Różańca świętego,
   Jedyna nadziejo człowieka grzesznego
   Zawitaj, bez mazy Lilijo!
   Matko Różańcowa, Maryjo!

„Głównym celem różanca jest przebłagać gniew Boży i wyjednać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny”
... Papież Grzegorz XIII

O Różancu Święty! Co za radość widzieć cię w rękach dzieci niewinnych, świętobliwych kapłanów dusz czystych, młodzienców i starszych, wielu, którzy doceniają znaczenie i skuteczność modlitwy.
... Papież Jan XXIII

                    —————

APOSTOLSTWO RÓŻANCA ŚWIĘTEGO

przy PARAFII MATKI ODKUPICIELA I ŚW. JANA BOŻEGO zawiązało się w 1995r. Członkowie 4 Kół Żywego Różańca (60 osób) modlą się w kołach pod wezwaniem:

     1. MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
     2. MATKI BOŻEJ „ZNALEZIONEJ”
     3. ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
     4. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ


   Od momentu powołania „Żywego Różanca” (a już upłynęło 17 lat) raz w miesiącu odprawiane są Msze św.we wszyskich intencjach naszych członków oraz za zmarłych o spokój dusz.

   Od początku istnienia APOSTOLSTWA opiekunem naszym jest czcigodny ksiądz proboszcz prałat Władysław Łojan, który spotyka się z nami po naszej Mszy św.(tj. w każdą 3 niedzielę miesiąca o godzinie 18-tej) dzieląc się z nami radościami i problemami naszej wspólnoty. Często prosi o modlitewne wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji parafialnych.

   Modląc się na różańcu wypraszane są łaski i prośby zanoszone do Matki Odkupiciela i Jana Bożego o zdrowie, o nawrócenia, w intencjach kapłanów, za zmarłych oraz w intencjach wspólnoty parafialnej.

   Na plan pierwszy w naszych modlitwach wysuwają się jednak sprawy bliskie naszym sercom - miłość do Boga i Matki Odkupiciela.

   Duże wsparcie duchowe czerpiemy z prenumeraty czasopisma „Różaniec”, który jest rozprowadzany wśród członków.

   Czynnie uczestniczymy we wszystkich uroczystościach parafialnych i diecezjalnych (odpusty, opłatek bożonarodzeniowy, jajko wielkanocne itp.).

   Zachęcamy do apostolstwa i tworzenia nowych kółek różancowych. Nie ustajemy w modlitwach i mamy nadzieję, że Matka Boża Różańcowa wysłucha naszych wołań.

   Chcielibyśmy w tym miejscu, przy tej niecodziennej okazji podziękować ks.Prałatowi za trud pracy duszpasterskiej nad nami, za cierpliwość i wyrozumiałość. Szczęść Boże!!!

                    —————