Powitanie Księdza Arcybiskupa przez proboszcza

Strona Parafii Matki Odkupiciela w Łodzi

Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie, nasz Metropolito!

W imieniu swoim, obecnych tu kapłanów, zaproszonych gości oraz wszystkich zgromadzonych parafian, pragnę Waszą Ekscelencję jak najserdeczniej powitać w naszej wspólnocie parafialnej pod wezwaniem NMP Matki Odkupiciela i Św. Jana Bożego. Kiedy w każdą niedzielę wyznajemy naszą wiarę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, to jest to wyznanie, któremu potrzeba dopełnienia w przeżyciu takim jak to dzisiejsze. Bo oto, jesteś z nami, jako jeden spośród tych, których sam Bóg wybrał na następców Apostołów Chrystusa. Wiemy, że ty Księże Arcybiskupie otrzymałeś udział w posłudze takiej samej jak 12 najbliższych uczniów Zbawiciela, poprzez trwanie w nigdy nieprzerwanej sukcesji Apostolskiej. Dlatego całym sercem wyznajemy, że Kościół jest tam, gdzie jest Biskup. Dziękujemy więc, za Twoją obecność pośród nas, która umacnia naszą wiarę i dumę z przynależności do Chrystusowego Kościoła.

Księże Arcybiskupie,

poprosiliśmy o Twoją obecność pośród nas, abyśmy mogli pod przewodnictwem naszego ojca i pasterza wspólnie dziękować Bogu za wszystkie łaski, które stały się udziałem naszej wspólnoty parafialnej przez 30 lat jej istnienia. To prawda, że 30 lat, to krótka historia, ale dla nas to wszystko co mamy, a bez Bożej łaski i błogosławieństwa nie mielibyśmy po prostu nic. Wiemy także i głęboko tego doświadczyliśmy, że Bóg w historii działa poprzez ludzi. Dlatego dziękując dziś za Jego czuwającą nad nami przez te 30 lat Opatrzność, chcemy podziękować Mu również za tych, którymi posłużył się udzielając nam swego wsparcia i pomocy. Przede wszystkim chcemy dziękować za proroczą wizję ks. arcybiskupa Władysława Ziółka, który trzydzieści lat temu, gdy w naszym kraju komunizm chylił się ku upadkowi, bezbłędnie rozpoznał naglącą potrzebę tamtych czasów, którą w naszym mieście był wówczas palący brak wystarczającej liczby kościołów. To właśnie on przez kolejne lata pasterzowania w naszej archidiecezji, powołał do istnienia prawie ¼ wszystkich działających dziś parafii, w tym naszą – Parafię Matki Odkupiciela i Św. Jana Bożego. Chcemy dziś dziękować Bogu także za 30. letnią posługę w naszej parafii jej pierwszego proboszcza i budowniczego tej wspaniałej i nastrajającej do modlitwy świątyni, ks. prałata Władysława Łojana. To właśnie on, przed 30 laty, został przez biskupa Ziółka przysłany tu, na Stare Chojny, kiedy naokoło nie było nic, co wskazywałoby na to, że już wkrótce powstanie tu nowa świątynia, plebania, że to właśnie tu zawiąże się nowa wspólnota wiary zwana parafią, aby wspólnie, razem, pod przewodnictwem swego pasterza przemierzać drogę ku zbawieniu! Po ludzku sądząc było to zadanie niemożliwe, zadanie przekraczające siły i możliwości jednego człowieka. Ale dzięki Bożej Opatrzności stanął tu przed 30 laty kapłan, który doskonale wiedział, dlaczego tu się znalazł, kapłan, który, choć po ludzku słaby, mocno wierzył słowom samego Zbawiciela: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Dziękujemy dziś Bogu za kapłańską posługę kolejnych księży wikariuszy, którzy przez 30 lat, wspólnie z księdzem prałatem głosili tu Słowo Boże i byli szafarzami sakramentów Kościoła. Zaprosiliśmy ich do udziału w naszej dzisiejszej uroczystości i serdecznie dziękujemy za ich obecność. Dziękujemy za ofiarną posługę i świadectwo życia zakonnego współpracujących z nami ojców Bonifratrów, sióstr karolanek, służebniczek i sercanek. Dziękujemy za trud budowniczych naszego kościoła, za pomoc naszych ofiarodawców i dobroczyńców. Składamy Bogu podziękowanie za poświecenie wszystkich katechetów i zaangażowanie naszych organistów. Dziękujemy za wszystkich, którzy na przestrzeni całej naszej parafialnej historii włączali się w życie i działalność licznych grup duszpasterskich, dających czytelne świadectwo chrześcijańskiego życia.

Ekscelencjo,

bardzo cieszymy się, że nasze dziękczynienie Bogu za wszystko co stanowi całą trzydziestoletnią historię naszej parafii, możemy dziś zanosić przed Jego tron za Twoim pośrednictwem. Dzieje Apostolskie uczą nas, że kiedy Św. Piotr, prowadzony głosem Boga, znalazł się w domu Korneliusza, ten natchniony łaską Ducha Świętego powiedział: „dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan tobie polecił”.

Księże Arcybiskupie,

my dziś chcemy wobec Ciebie powtórzyć te same słowa: Dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł. Chcemy słuchać słów, które przez Ciebie Pan zechce łaskawie skierować do nas. Witaj w naszej parafii, witaj pośród nas!