Wspólnoty i grupy

Strona Parafii Matki Odkupiciela w Łodzi

Schola

„Kto śpiewa ten dwa razy się modli” 

Św. Augustyn

 

Schola parafialna  AGNES, to dziecięcy zespół muzyczny, który chce chwalić Boga swoim śpiewem i grą na instrumentach muzycznych podczas sprawowania Eucharystii.

Zespół posługuje podczas niedzielnej Mszy Świętej dla dzieci o godz. 12.00.
Zainteresowanych wspólnym muzykowaniem zapraszamy do przyłączenia się do naszej grupy.

Krąg Biblijno - Katechetyczny

Krąg Biblijno-Katechetyczny, to grupa osób dorosłych zainteresowanych tematyką biblijną.

Wykłady i ćwiczenia obejmują zagadnienia z Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

W zajęciach uczestniczy systematycznie około 15 osób.

Zapraszamy.

Neokatechumenat

Droga Neokatechumenalna jest metodą formacji katolickiej. Jest ona prowadzona w łączności z biskupem diecezjalnym i posiada Statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

W naszej parafii Droga Neokatechumenalna powstała w 2000 roku.
 Za formację wspólnoty odpowiada Ksiądz Prałat Władysław Łojan oraz katechiści. Głównymi odpowiedzialnymi wspólnoty są Zdzisław i Barbara Skrzypczykowie.

Serdecznie zapraszamy:
– wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę,
– wszystkich niewierzących oraz tych, którzy oddalili się od Kościoła,
– a  osoby innych wyznań.

Apostolstwo Różanca Świętego

Apostolstwo Różańca Świętego przy Parafii NMP Matki Odkupiciela i Św. Jana Bożego zawiązało się w 1995 r. Członkowie 4 Kół Żywego Różańca (60 osób) modlą się w kołach pod wezwaniem:

     1. MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
     2. MATKI BOŻEJ „ZNALEZIONEJ”
     3. ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
     4. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

Od momentu powołania „Żywego Różańca”, raz w miesiącu, odprawiane są Msze Św. we wszystkich intencjach naszych członków oraz za zmarłych o spokój dusz.

Modląc się na różańcu, przez wstawiennictwo naszych patronów: NMP Matki Odkupiciela i Św. Jana Bożego modlimy się o zdrowie naszych chorych parafian, o nawrócenie błądzących, w intencjach kapłanów, za zmarłych oraz w intencjach całej wspólnoty parafialnej.

Duże wsparcie duchowe czerpiemy z prenumeraty czasopisma „Różaniec”, który jest rozprowadzany wśród członków.

Czynnie uczestniczymy we wszystkich uroczystościach parafialnych i diecezjalnych.

Zachęcamy do apostolstwa i tworzenia nowych kółek różańcowych. Nie ustajemy w modlitwach i mamy nadzieję, że Matka Boża Różańcowa wysłucha naszych wołań. Szczęść Boże.

 

„Głównym celem różańca jest przebłagać gniew Boży i wyjednać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny”
… Papież Grzegorz XIII

O Różańcu Święty! Co za radość widzieć cię w rękach dzieci niewinnych, świętobliwych kapłanów dusz czystych, młodzienców i starszych, wielu, którzy doceniają znaczenie i skuteczność modlitwy.
… Papież Jan XXIII

 

Grupa Medytacji Chrześcijańskiej

Medytacja kontemplacyjna, monologiczna (jednego słowa, jednego wezwania), czy też inaczej modlitwa nieustająca, to nie jest bynajmniej coś nowego w Kościele Katolickim. Wyraźne świadectwa tej formy modlitwy można dostrzec już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa u Ojców Pustyni. Sztandarową postacią jest tutaj św. Jan Kasjan (IV w.). Posiadamy również „modlitwę Jezusową” czy dzieła św. Jana od Krzyża i jego „modlitwę milczącej miłości”.

Okazuje się, że właśnie ta forma medytacji, staje się dzisiaj coraz bardziej popularna i coraz bardziej znana. Dzieje się tak na przekór  i poniekąd, jako odpowiedź na nasze współczesne zagonienie i duchowe zagubienie. Okazuje się, że dzisiejszy człowiek poszukuje po prostu ciszy i chwili spokoju przed Bogiem, którego na nowo rozpoznaje jako swego Pana i swego Stwórcę.

Więcej o medytacji kontemplacyjnej (w przeciwieństwie do dyskursywnej) można przeczytać na: www.lubin-medytacje.pl oraz na łódzkiej stronie www.medytacjachrzescijanska.pl.